Szolgáltatásaink

 

Informatikai biztonsági felülvizsgálat

Az informatika rendszer biztonsága nem egy termék, hanem egy állapot. A megfelelő szint fenntartásáért rendszeresen vizsgálni kell a biztonsági helyzetet. E vizsgálatot cégünk szakemberei az alábbi tevékenységek sorozataként végzik el.
részletek

Informatikai szabályzatok elkészítése

Az informatikai szabályzatokat szakértőink a hazai és nemzetközi informatikai biztonsági ajánlások és a hazai jogi szabályozások figyelembe vételével, az informatikai csoporttal együttműködve, a rendszer megismerése után készítik el. Munkánk során a következő dokumentumok elkészítésében működünk közre.
részletek

Informatikai tanácsadás

Vezetői információs rendszerek, integrált vállalatirányítási rendszerek bevezetésével, üzemeltetésével kapcsolatos szakértői tanácsadás
Egy informatikai rendszer bevezetése egy cég további sorsát döntően képes befolyásolni. A vezetői információs rendszerek, integrált vállalatirányítási rendszerek bevezetésénél igen gyakori az, hogy a projekt költségvetését túllépik, vagy kényszermegoldásokkal, rossz program-illesztésekkel tudják csak megvalósítani a projektet, és előfordul, hogy a felhasználók körében sem arat osztatlan sikert az új program. Egy megalapozott döntés tehát létfontosságú lehet. Cégünk ismeri a vezetői információs rendszerek és az integrált vállalatirányítási rendszerek piacát, és segít kiválasztani a megbízó számára minden szempontból a legmegfelelőbb terméket, folyamatos minőségbiztosítással pedig elősegíti, hogy az eredeti elképzelések a bevezetés során ne sérüljenek.

Önkormányzati tanácsadás

Megbízatásaink között különösen az elektronikus közigazgatás megvalósításához szükséges folyamatfelmérés, koncepciókészítés, informatikai biztonsági terv és jogszabályok készítése, valamint közigazgatási informatikai projektmenedzsment szerepel, de gyakran ellátjuk a projektek általános jogi tanácsadását is. Ismerve a technológiai trendeket, valamint az elektronikus közigazgatással kapcsolatos jogszabályi változásokat, sőt szándékokat, valamint a piacon fellelhető megoldásokat, megfelelő tanácsokat tudunk nyújtani a közintézmények fejlesztési stratégiájához.
Önkormányzati szolgáltatásaink

 • E-ügyintézés bevezetésének teljes jogi és ügyviteli támogatása
 • A Ket.-nek és más vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőség biztosítása
 • Informatikai stratégia, fejlesztési koncepció készítése önkormányzatoknak, kistérségeknek
 • Informatikai alapinfrastruktúra-fejlesztési koncepció
 • Integrált rendszerek bevezetésével, üzemeltetésével kapcsolatos szakértői tanácsadás, fejlesztések vezetése
 • Önkormányzat - lakosság elektronikus kommunikációs tervének készítése, alkalmazásának támogatása
 • Önkormányzatok, kistérségek informatikai infrastrukturális fejlesztési támogatása
 • Projektmenedzsment, minőségbiztosítás informatikai és fejlesztési projektekben
 • Elektronikus dokumentumkezelés szabályozása
 • Adatvédelmi audit
 • Informatikai témájú (EU-s és egyéb) pályázatok írása, menedzsmentje
 • Elektronikus aláírás bevezetése, hiteles ügyintézés megvalósítása
 • Informatikai biztonsági terv és szabályzat készítése, felülvizsgálata
 • Informatikai biztonsági audit
 • Informatikai alapoktatás, elektronikus ügyintézéssel, informatikai biztonsággal kapcsolatos teljes körű oktatás

Informatikai rendszerek üzemeltetése

Az informatikai szolgáltatások területén ma az egyik legaktuálisabb kérdés a tevékenység szervezési oldalát érinti: külső vagy belső erőforrással célszerűbb ellátni ezt a funkciót? A kérdés egyszerre vet fel humán erőforrásbeli, gazdaságossági, a gazdálkodó szervezet költségszerkezetét érintő, szolgáltatásminőségi, valamint szakmai szempontokat. Több szektor (üzleti, közigazgatási és non-profit) működését megvizsgálva a tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol az informatika nem maga az alaptevékenység, hanem az alapműködést támogató alkalmazásokat szolgálja ki, ott már 25 felhasználó esetén is érdemes megfontolni az informatikai outsourcing lehetőségét. Szolgáltatási tapasztalataink széles spektrumot ölelnek fel. Egyaránt megtalálható közöttük egyetlen telephely felhasználóit kiszolgáló desktop támogatási feladat éppúgy, mint országos telephely-hálózattal rendelkező Ügyfeleink komplex irodai környezetének létesítési és üzemeltetési feladatai (hálózat- és desktopüzemeltetés, levelező- és fájlszerverek hardver és alkalmazásüzemeltetése, nyomtatás biztosítása). Közigazgatási tapsztalataink szerint megfelelő minőségű, stabil belső üzemeltetői bázist létrehozni és megtartani még nagyobb intézményeknél is nehéz. A kisebb intézmények pedig teljesen kiszolgáltatottak, ezért még viszonylag kis (kb. 25 felhasználós) rendszereknél is a megoldás az outsourcing lehet.

SPAM szűrés

Hogyan védje meg számítógépét és hálózatát az ellenséges behatolóktól és a kéretlen illegális reklámlevelektől?
részletek